Oksana Zubenková

Rating a informácie o Oksana Zubenková

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre Oksana Zubenková 10645 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 431840. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 50.1816% spoločností je horších ako Oksana Zubenková.

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti Oksana Zubenkov&aacute;" href="http://oksana-zubenkova.sk-rating.com/">
   <img src="http://oksana-zubenkova.sk-rating.com/oksana-zubenkova.png" width="150" height="25" alt="Rating Oksana Zubenkov&aacute;" />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating Oksana Zubenková

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia